Wist u dat :

-De planeet aarde doorgroeit in spiraalvorm. (zie afbeelding)

Om de overeenkomst te zien met het groeigedrag van de aarde en DNA in samenbinding met Atomen en Mitose vind men een directe link met de opbouw van de Galaxy..

-De planeet aarde een – en + punt maar ook tevens een 0 punt kennen namelijk; de Zuidpool als de de Noordpool als de + en de evenaar als “0”punt fungeert. ( tijdens jaar o zal dit reflectiepunt zorgen voor grote problemen.)

-Bij een wisseling der polen sprake is van niet alleen wisseling maar ook tevens doorschuiven van 1/5e deel van de aarde.

Zowel de Maya Inca als de heroglieven geven een duidelijke beschrijving omtrent de eerdere vierde zon en maanpassage echter konden ze niet verder kijken en berekenen tot de vijfde zou gaan plaatsvinden uitberekend tijdens de stand dat de Zon Maan en Aarde op een lijn staan. Echter hebben alledrie de berekeningen een match ze bestonden uit drie tellingen de aardse het hier en nu de Hemelse wind water vuur lucht en aarde en de planetaria telling gebasseerd op de rotatietijd van planeten zon en maan.

-De planeet aarde telkens 1/5e deel “ompoolt” om zo haar groei der evolutie te kunnen waarborgen. Dit vind in spiraalvormige groeiprocessen plaats zoals de Maya kalender exact weergeeft ook wel vijfde zon- passage genoemd.

-Natuurrampen behoren tot een herstel-procedure die de planeet aarde in haar voortbestaan waarborgt.

-Natuurrampen nodig zijn plaatsen op aarde te herstellen en te voorzien van nieuwe leylijnen en energiebanen maar ook tevens een bron is voor creatie van nieuwe levensvormen.

-Wij als mensen ruim van te voren gewaarschuwd worden door Moeder aarde als natuurrampen nabij zijn en aan een ieder mens de keus en vrije wil gegeven word deze waarschuwingen instinctief op te nemen en serieus te nemen.

-In een liter zeewater ruim 1 miljoen bacteriën aanwezig zijn welke zich overduidelijk verplaatsen wanneer een natuurramp aanstaande is, bij het gebruiken van deze techniek zou de mens volledig behoed kunnen worden voor natuurrampen en is Gods gelofte nagekomen.

De bacterie word gevormd na mate de energie erop af word gestuurd, goed schiks op kwaadschiks, een regelrecht bewijs dat God of een Duivel bestaat uit puur energie.

-Er wereldwijd 13 jaartellingen gehanteerd worden waarvan alleen aan religie gebonden zijn maar geen enkele telling overeenkomt met de natuurlijke klok van moeder aarde. Bij eenheid in kennis in taal maar vooral in het onderkennen van gezamenlijke wetenschap kan gekomen worden tot oplossingen.

-Een 0 punt verwerkt is tot in de diepste geheimen der natuur en mythologie, een mitosepunt kan worden weerspiegeld waardoor 2 piramiden ontstaan in tellingen welke gebruikt kunnen worden als weerspiegeling van een hoger bewustzijnsniveau waarvan wij allen deel van uit gaan maken, geen enkel levend wezen uitgezonderd, deze weerspiegeling is terug te vinden in de aloude cyclus van het proces mitose.

( zie voorbeeld; 200888002 – 2x0= 000 8 000 = 0x2.)

Dit punt zal zorgen voor grote problemen op uw planeet aarde in de energiestromen, welke zullen gaan zorgen voor volledige desoriëntatie maar vooral grootschalige manipulatie vanuit moeder natuur welke voor chaos zullen zorgen wereldwijd, enkel het begrijpen van deze manipulatie vergt de hoogste kennis en krachten toe van het Goddelijk bewustzijnsniveau welke zullen leiden tot onverklaarbare oplossingen vanuit zeer onverwachte hoeken, dit zal een einde betekenen voor gesettelde wetenschappen maar vooral religie.

Wist u dat er nooit geen sprake is geweest van een ijstijd maar sprake is van een ijsperiode in de vorm van ijskap op het Europese halfrond ook wel poolvorming genoemd dit kan erg simpel teruggevonden worden in een natuurlijke baan van eb en vloed welke in direct verband staan met de zon en de maan waarin alles in perfect evenbeeld met elkaar ronddraait als groot tandrad. De Maya gebruikte deze tellingen zodat ze exact konden berekenen in welk tijdsbestek ze leefden in het hier en nu het hemelse ( wind, water, vuur, lucht, en aarde.) en het universele de 13 planeten die ook in direct verband met elkaar draaien.

Wist u dat wereldwijd sprake is van 13 piramide-complexen welke gebouwd staan op de exacte coördinaten van de dierenriem.

Wereldwijd werden Piramide complexen gebouwd in reflectie van de kosmos, zo kon berekend worden wanneer de aarde zich zou storten in en Zon of Maanpassage en kon exact berekend worden wat de rotatietijd was van de planetaria. De complexen werden allen opgebouwd op de punten van de heilige geometrie.

Door het bouwen op deze coördinaten konden ze exact het tijdsbestek berekenen welk jaar welk maand en zelfs welke dag ze leefden ze ontstond een perfecte balans in het kunnen voorspellen van seizoenen en getijden en konden vaak grootschalige rampen voorspeld worden. Deze techniek kan dus eigenlijk als zeer grote tijdklok gezien worden welke als perfect middel gebruikt zou kunnen worden in het berekenen van de tijds-processen waarvan wij nu deel uitmaken.

Wist u dat 13 het hoogst Goddelijk getal is waarvan alles deel uitmaakt.
13 dagen, 13 discipelen, 13 maanden ( vanuit Griekse mythyologie gezien, Septo Octo…) 13 dimensie,s 13 goden (Thot, Ra, Neptunus Zeus, Vishnu, Hermes Ghanes… en 13 planeten genoemd; Pluto, Mars, Jupiter, Venus, Mercurius, Saturnus, Aerde, Uranus, Neptunus, Niberu Charon, Ceres, Cedna, niet te vergeten de Zon en de Maan en pas ontdekt de planeet 2003 4b313 nog geen naam toegekend.

Laat een ding overduidelijk zijn voor de gesettelde wetenschap, het is niet aan u een planeet haar naam toe te kennen of te ontnemen, dit is bepaald vanuit het Hoogst Goddelijke en niet aan u, planeten zijn groeiende organen welke uiteraard klein beginnen doordat stofdeling in samenwerking met water massa om gaat zetten in een evolutieproces waarvan ook wij als planeet aarde deel van uitmaken.