Tijd is rond.....

Als we alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken valt alles vrij logisch op zijn plaats. Klokken dienen als aandrijfmiddel voor mensen een doel na te laten streven, hoe laat kom jij hoe kan jij iemand verwachten.. Deze manier van tijdswaarneming is al zo oud als de creatie van Onze aarde. We leerden wat dag en nacht is en leerden ons daarop in te Stellen.

Tijdswaarneming werd al vastgelegd door middel van oeroude kalenderstenen, de Maya, Inca, Azteken, Farao, leonardo di Vinci en personen zoals Nostra Dames en Eistein hadden de exacte visioenen al reeds omgezet in aardse informatie.

Om deze manier is nog nooit naar de context gekeken zoals een planetarium, planeten die exact volgens haar baan zich blijven voortbewegen dienen als een perfecte tijdsklok.

We hebben dat toch immers zelf getracht na te bootsten in uurwerken en klokken.... Zo wisten ook de farao,s , maya,s , Inca,s en Zoeloestammen van deze zeer ingewikkelde maar logische kennis af en mag zich tot puur natuurlijke klok benoemen, uitgegaan werd van de stand van de planeten en hoofdzakelijk de standen van de Zon en de Maan.

Een duidelijke uiting aan deze manier van klokkijken werd terug gevonden In gebouwen die wereldwijd als Pantheon werden gebouwd. Door gebouwen wereldwijd te bouwen die dienden als universele klok gebaseerd op natuurlijke tijd weergaven zoals de rotatietijd van de Zon zowel de Maan.

( door de stand van de zon kon tijd worden waargenomen, voorbeeld Pantheon Rome )

Door de stand van de Zon Maan en Aarde op een lijn te bepalen Ontstond de tijdsweergave die gebaseerd was op alle planetaria. ( zie afbeelding; door middel van licht ( en duisternis ) te gebruiken als tijdwaarneming kon een perfecte weergave berekend worden van rotatie van zowel zon maan en alle andere planeten. )

Hierbij kan men zich dus simpel indenken in de tijdsduur van de circulatie die planeten nodig hebben hun baan te voltooien voordat zij naar het volgende level zullen gaan. Door een groot verschil waar te hebben genomen in de tijdswaarneming tussen atomen en mitose is een verkeerd beeld ontstaan van het daadwerkelijke jaar 0 en het jaar 2012.

( door de rotatietijd vast te leggen van planeten kon tijd worden vastgesteld )

Planeten draaien door ELKAARS energieveld heen en geven een zeer duidelijke cyclus aan in tijdsbestek vanuit menselijk denken bekeken.

Overal op aarde werd daarom ook deze visie gebruikt om als tijdsklok te dienen met als weerspiegeling de tijdsklokken van onze menselijk geschiedenissen en werd daarom ook gekozen voor bouwkunsten die exact volgens deze visie opgebouwd werden in de vorm van heilige geometrie ook wel hemelse weerspiegeling genoemd welke ALLEN terug te vinden zijn in vier spiegelvormen wereldwijd in de vorm van deze heilige geometrie punten.

Door de punten van deze heilige geometrie vast te zetten op aarde Kon men de tijd waarnemen van rotatie van deze punten. Zo kwam men erachter dat de buitenste planeten gordel er ruim 26.000 jaar over doet om “terug” te zijn op zijn plaats of back home te zijn zoals de zuid afrikanen dit noemen in hun musicals.

Ook Stonehenge was een meetpunt welke gebasseerd was op de Zon en Maan door middel van Schaduw en licht vast te stellen kon men tijd berekenen.

Echter moet de link gelegd worden tussen de Inca,s Azteken en Farao,s en Maya,s die de maan berekeningen bij hielden en die zich georrienteerd hadden op tijdsberekeningen op de zon en Maan.

Pantheon gebouwen..

Diverse gebouwen zoals Pantheon Rome Vilnius en Parijs dienden Als perfecte planetaria klokken welke perfecte tijd weergaven van de rotatiewaarnemingen van planeten.

( in afbeelding is duidelijk te zien dat alle lichtpoorten dichtgemetseld zijn.. let vooral op foto,s van binnenzijde van gebouw zijn computergemanipuleerd en buitenzijde is erg duidelijk te zien dat er sprake is van grootschalig dichtmetselen van de lichtpoorten.. )

( op afbeelding is erg duidelijk te zien dat de lichtpoorten dichtgemetseld zijn door toenmalige kerkelijke leiders waardoor de oorspronkelijke functies van gebouwen zoals Pantheon verloren zijn gegaan.)

Gebouwen als Pantheon verloren hun oorspronkelijke functies toen Kerkelijke leiders macht wilden uitoefenen en gebouwen als deze ombouwden tot kerken dienende aan slechts een “religie”, echter de grote vraag moet gesteld worden of dit nog wel religie betrof of dat het om puur machtsgerichte systemen zou dienen. De gebouwen wereldwijd gebouwd als Pantheon dienden als erg duidelijk bewijs dat er op onverklaarbare wijze is omgegaan met de natuurlijke tijd - klokwaarneming vanuit de planetaria bekeken.

( in afbeelding is duidelijk de lichtstraal te zien die de maan LAV ( Latijns voor leeuw) weergeeft, dit gaf duidelijk aan dat door middel van licht tijd kon worden waargenomen. Door de stand van de lichtstraal af te lezen op de randen van de normaal van koper voorziende randen en wanden kon men exact de maand het jaar maar vooral de tijd waarnemen zonder zich druk te hoeven maken omtrent bijstellingen in tijd zoals wij nu doen…)

( zie afbeelding sleutelvorm overal terug te vinden,.. ook in het bovenaanzicht.. Het boven aanzicht zowel zijkanten als voorkanten betrof de weergave van de heilige drie eenheid ofwel het cirkel het vierkant als de driehoek toenmalig symbool voor drie - eenheid.)

Ook de vorm van dit gebouw kan men zien als duidelijke sleutel ( zie plattegronden pantheon gebouwen.) en was gericht om mensen dichterbij te brengen bij heilige drie eenheid gericht aan ALLE Goden niet op een gericht..

Piramides wereldwijd werden gebouwd op exact deze coördinaten heilige geometrie; en kon berekend worden door oudheden zodat met exact de tijd na kon kijken en in de gaten kon houden, echter hadden ze nog niet de techniek ontwikkeld elkaar te waarschuwen, er werd grootschalig gebruik gemaakt van Kwantum telepathie waardoor coördinaten gedeeld konden worden en doorgeven konden worden.

Wel moet uiteraard rekening worden gehouden met de verandering van het groeiproces van moeder aarde.

Zo ontstond op aarde een serie bouwkunsten ( 7 wereldwonderen gebouwd door wilskracht samen met de piramide complexen wereldwijd) welke allen exact op de coördinaten gebouwd werden als de dierenriem, de een Orion de ander Sirius zo kreeg elk sterrengordel een weerspiegeling hier op aarde en kon de tijd bepaald worden zonder na te denken of dure technologie te gebruiken zoal wij nu doen. Bij het passeren van een planetenstelsel wist men exact dat het dagdeel weer was gepasseerd en werd daarom ook vanuit drie telingen gewerkt, de telling van het aardse ( het hier en nu) de hemelse en de universele.

Overal op aarde kan men de bouwkunsten terugvinden MAAR moet de "klok" ook teruggedraaid worden omdat NATUURLIJK ook de geometriepunten verplaatst zijn door het groeiproces der aarde( continentale verschuivingen), continentale platen schuiven op exacte de aangegeven tijden door om de aarde te voorzien van haar nieuwe schild of ook wel huid genoemd.Wereldwijd zullen antwoorden gevonden worden van deze uitmuntende kennis van natuur en wetenschap maar zal een streep gaan zetten onder vele zogenaamde uitingen van geloofswaardigheden in wetenschap zowel religie.

De jaartelling 2008-8--8002 mag gezien worden als een zeer nauwkeurig rekenwerk vanuit de diepste wiskundige berekeningen bekeken vanuit mitose en atoomvorming berekend.

Als we de gehele opbouw bekijken van ons aardse systeem groeit alles volgens een exact berekend patroon wat reageert op licht frequentie en geluid.

Tevens zal aangetoond worden als middelpunt of ook wel hoogtepunt genoemd in tijdperk in maatwerk en vooral in bewustzijn van mensen, een tijdsklok als deze had niemand verwacht maar zal onherroepelijk zijn omdat dit behoort tot de hoogste intenties vanuit het Goddelijke.

De oude voorvaderen vertrouwden volledig op boven en lieten die ook weerspiegelen in de gigantische imponerende bouwkunsten die wereldwijd geplaatst werden op de punten van de heilige geometrie. 3=1 of 1=3 wil zeggen dat wilskracht geloof en vooral vastberadenheid in het vinden van oplossingen heeft altijd toebehoord tot de overlevingsdrang van mensen.Nikosi sikela Afrika, juist daarom zingen ze in Zuid Afrika, Enkel samen is de droom weer te verwezenlijken.... Kwestie van leren samenwerken omgeacht ras geloof of religie.

Toen was al overduidelijk de eenheid in gedachten aanwezig dat zonder elkaar geen kans van overleven mogelijk was en dat juist door samenvoegen van kennis overleving mogelijk was ongeacht welke religie men wilde geloven.

Vergeten word dat bij creatie van hemel op aarde zoals nu volgens plan verloopt het slechts mogelijk is door alle handen in een samen te voegen om zo de creatie van the sunshine lands te creeren.

Zo is het voor ons dan ook overduidelijk dat onze wereldbevolking zich rechtstreeks mee laat slepen in een ongekend grote massamoord niet en of nooit hebben geweten dat door toendertijd ingrijpen een zeer gevaarlijke VERKEERDE indruk werd gegeven omtrent het begrip TIJDSWAARNEMING.

Wij verzoeken dan ook een ieder dit bericht door te sturen naar een ieder zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte gesteld kunnen worden omtrent de verkeerde weergave van tijd.

2012 is niet het ware 2012 als we er overduidelijk achter zijn gekomen dat de jaartelling zoals die nu gehanteerd is niet overeenkomt met de natuurlijke klok gebaseerd op het planetarium. Ofwel kort gezegd leerden we een telling hanteren die ons inzicht gaf in de tijdsduur van rotatie van alle planeten , zon en maanstelsels.

De berekeningen van onder andere de maan werden vastgelegd door veelal de Indianen zij spraken veelal over de rode of witte maan...

De aandacht moet dus dan ook gezocht worden in een feit dat ook de Maya en Inca stammen toendertijd tijdig " gewaarschuwd" werden door hogere hand maar beseften dat de uitleg gebasseerd kon worden op het groeiproces van de nautilus schelp welke hetzelfde groeigedrag van de aarde handhaafd.

Dit is ook wel naar buiten gekomen toen de Maya zowel de inca stammen erachter kwamen dat het groeiproces van de aarde ervoor zorgde dat de voormalige havenstad Machu Pichu nu op ruim 1200 meter hoogte is komen te liggen.

De kracht die ontstaat als de aarde doorgroeit zoals onder andere de Maya aangaven geeft aan hoe sterk de onderaardse kracht moet zijn als een Zonpassage plaatsvind, Machu Pichu was een havenplaats ooit gelegen aan zee, nu liggend op ruim 1200 meter hoogte...

Onderschat word door de wetenschap dat de aarde in deze vorm altijd door groeit en van bergen dalen zal maken, oceanen land zal creeren en valleien om zal vormen tot mooie glooiende heuvels.

Kortom de wereld zoals we die nu lang gekend hebben is op zijn einde gekomen en zal orde op zaken stellen en de wedergeboorte der aarde inluiden met of zonder eenheid in goed en of kwaad.

En zoals de Zuid Afrikanen het ons zo mooi hebben mogen voorzingen Nkosi sikelela Afrika....

Of zoals Bob Marley de voorloper al heeft mogen zingen een United Afrika.