Verwachte Poleshift 2008 8 8002

Na verwachting zal volgend jaar het punt bereikt worden van wisseling en tot stilstaan komen van het Elektromagnetisch veld en Geo en Egomagnetisch veld in ons gehele universele systeem van planeet banen.

( poolshifts ontstaan doordat de constante stroom van het Geomagnetisch veld van de aarde constant wisselt )

For more information on Polarshift visit NASA

Een poolshift kan enkel ontstaan tijdens het in een lijn staan van de zon zowel de maan als de aarde, hierdoor zal het energieveld zwaar onder druk komen te staan waardoor het noordelijk energieveld zal uitvallen en het zuidelijk energieveld vele malen zwaarder zal worden waardoor rotatie van onze aarde voor 99 % zekerheid is vast te stellen.

Door een samenvoegen van de bouw elementen van het universum kan onze jaartelling gekoppeld worden aan mitose zowel atoomvorming in samenhang met de voorstuwing zoals DNA te werk gaat.

( De voortstuwing van planeten volgt exact hetzelfde patroon als DNA )

Ons DNA profiel is dus perfecte weergave van de kopie die zal worden weergegeven in het hiernamaals van ons DNA. ( zie afbeeldingen en links ORBS; is copy van DNA gecopieerd en vastgezet in licht geluid en trillingen. Let u wel op Widi pedia zal vanwege het gevaar van uitspraken geen duidelijke uitspraak durven doen omtrent Orbs lichtentiteiten en of lichtwezens.)

Op dat moment bestaat ZEER groot de mogelijkheid dat de shift op aarde zal kunnen plaatsvinden. Het tot stilstand komen van dit energieveld in samenhang met het groots wegsmelten van de energetische pool Noordelijk in samenhang met het in kracht sterk toenemende energieveld zuidelijk ontstaat een zeer gevaarlijk proces die wij poolshift durven te noemen. ( zie afbeelding rotatie Zon Maan en de tussen hun in wiegende Aarde.)

De poolshift die voorspeld was als vanouds in de maya jaarkalenders bleek wel degelijk van zeer grote invloed te hebben op de krachten die wij verwachten de komende maanden.

Naar verwachting zal duidelijk worden dat sprake zal zijn van vorming van drie nieuwe polen op nieuwe locaties waaronder vrijwel zeker New York behoren zal, Japan en Australië. ( zie afbeelding vorming drie nieuwe Polen)

( afbeeldingen geven duidelijke verschuiving aan in het geomagnetisch energieveld van de aarde, zo goed als zeker worden drie nieuwe polen gevormd. 2008 8 8002 )

Door de toevoeging van het element chemie aan de aarde zal straks de ozonlaag volledig hersteld worden in samenhang met het afstoten vanuit de baan der zon en maan.

Doordat de Zon Maan en Aarde samen met elkaar als DNA streng ( zie afbeelding DNA..) samen door het centrum van de kosmos balanceren in perfecte balans kan duidelijk opgemaakt worden dat zowel de Zon als de Maan en de Aarde GEZAMENLIJK rond het centrum van de kosmos balanceren.

Door telkens een element toe te voegen zodra de planeten baan weer op word gevoerd zal elke “DNA”baan door middel van groeien weer een stap hogerop komen in haar energieveld met een nieuw element toegevoegd.

( door telkens toevoeging van elementen zoals wind wat vuur lucht en aarde ( nu Chemie = 6e element ) zal het groeiproces der aarde verder worden omhooggestuwd in de planetaria baan van ons vader en moederstelsel )

De verwachte poolshift zal dit keer voor immense problemen gaan zorgen omdat geen enkele rekening is gehouden met het feit dat de onderaardse verschuivingen veel heviger zullen worden dan een normale poolshift vanwege het simpele feit dat er immens veel uit de aarde onttrokken is door de loop der jaren heen.

Ondanks vele waarschuwingen wereldwijd aan de adressen van grote oliemaatschappijen maar vooral overheden kan gezegd worden dat onze aarde op dit moment een zeer grote levende tijdbom is geworden en zich zal herstellen met ruim 97 % van haar aardkost.

Met name NASA heeft zich zeer groot schuldig gemaakt aan het moedwillig achterhouden van zeer belangrijke informatie die een ieder medebewoner hier op aarde aan gaat.

Het Lenmiskaat teken wat bestaat uit de dubbele acht zoals ook in DNA te zien is is terug te vinden in elke vorm van leven dan ook hier op aarde zowel in de universele systemen van ons planetaria.

Het overduidelijke dubbele lenmiskaat – teken ( zie stadsplan; www.brouwerspoort.nl ( website zie bewoording stadsplan Veenendaal dubbele acht.. ) wat in wording is in het centrum van Veenendaal Nederland zal een overduidelijk bewijs zijn dat er wel degelijk is meegekeken vanuit de hoogste rangen des bovens.

Via duidelijke berekeningen GEBASSEERD op de NATUURLIJKE jaartellingen op het licht afgestemd is duidelijk op te maken dat onze aarde zich de komende maanden al op zal moeten maken voor de grootste catastrofale rampen ooit in onze geschiedenis gemeten.

( door exact de stand van het licht waar te nemen ontstond vroeger een zeer zuivere telling gebasseerd ( zonnewijzers...) op natuur en rotatie van planetaria )

U zult hierbij moeten denken aan totale uitval van alle electronisch computer en of kompasgebonden systemen welke vanuit natuurlijke wijze volledig gedessorienteerd en gemanipuleerd zullen worden omdat de aard Elektro Magnetische velden zijn begonnen te wisselen, hierdoor zullen zij “valse” informatie door gaan geven aan uw apparatuur en zorgen voor totale chaos in al uw systemen.

In combinatie met boven en onderdruk zal wereldwijd de aardkost in slechts dagen tijd hersteld gaan worden, door de immense druk die ontstaat doordat zon maan en aarde Al op een lijnen komen te staan zal de “huid” van de aarde worden hersteld en alle “gaten” die zijn ontstaan wegens het grootschalig ontrekken van olie zowel Gas of steenkool worden hersteld.

Door middel van lezen van wind water vuur lucht en aarde zijn wij helaas tot de conclusie gekomen dat vele plaatsen wereldwijd haar laatste maanden zullen meemaken.

Een bewezen feit is dat ompolingen zoals dezen al vele malen hebben plaatsgevonden en ook door vorige generaties zijn weergegeven op rotstekeningen, geschriften, en ook vele kalenders waaronder de Maya kalender.

Een groot misverstand is echter het bewezen feit dat onze gedateerde jaartelling niet meer overeenkomt met eerder op zon en maanlicht gebaseerde planetaria tellingen.

Een zeer onderschat feit is dat een verandering van Magnetisch veld NOOIT op exact dezelfde plaatsen zal terugkeren. Doordat de aarde een groeiend een geheel is en zich op dezelfde wijze uitbreid zoals de Nautilusschelp ( zie afbeeling) kan men opmaken dat vrijwel geen enkele plaats op aarde meer ongerept zal blijven de komende maanden op de aangewezen “ schuilplaatsen ” van moeder aarde na.

Het lijkt ons dan ook zeer raadzaam zowel voor overheden als burgers tijdig uw gewenste maatregelen te gaan treffen voor het grootschalig in kaart gaan brengen van deze poolshift genaamd 2008 8 8002. Bij het niet tijdig willen verlaten van de in direct gevaar zijnde gebieden zal door middel van trillingen het aardoppervlakte in samenhang met de wolkformaties op dit moment de overduidelijke waarschuwingen worden weergeven van de tweemaal periodes van 130 dagen lange natuurrampen en zware regenval met tussenpose de daadwerkelijke shift van 5 a 6 dagen stilstand in rotatie van ons aardmagnetisch veld. ( zie waarschuwing commercial monsterboard )

Wij hebben u reeds in het diepste geheim mogen voorbereiden op hetgeen wat komen gaat, het betreft een puur natuurlijk proces wat zich eens in de periodes van ruim 5.200 jaar zal herhalen afhankelijk van de snelheid en de weergaven van een groeiproces waarvan wij allen hebben mogen van deel uit maken.

De verwachte shift zal naar onze berekeningen in maart 2009 voor zeer grote kans plaatsvinden vandaar dat ook de oproep word gedaan aan ALLE wetenschap uw kennis samen te voegen onachtend te kijken vanwaar u vandaan komt maar belangrijk is te weten welke weg wij kunnen inslaan tijdens de zeer gevaarlijke poolshift Aanstaande Maart 2009.

( verwacht lenmiscate punt nacht van 17 op 18 maart 2009, zal naar verwachting rotatie aarde worden ingezet, de rotatie zal 5 a 6 dagen nodig hebben op plaats van bestemming te zijn. ( zie uitleg cd footprints op deze website (back home) Doordat stand van Zon Maan zowel aarde op een lijn komen te staan MAAR het Noordelijk energieveld uit zal vallen doordat de Noordpool is gesmolten MAAR de Zuid pool in massa ( gewicht) aan het toenemen is doordat het daar juist kouder word. Hierdoor zal de voorspelde shift of ook wel ompoling genoemd dus niet in 2012 plaatsvinden maar zeer grote kans bevatten dat deze dus drie jaar eerder zal plaatsvinden dan voorspeld is.. zie uitleg. plan God. 2008 8 8002 )

Nederland zal zich gedeeltelijk achter de grote “MOEDER RUG” mogen verschuilen van ENGEL Land…
De Engelse zowel de Nederlandse taal is zoals het in de lion King gezongen antwoord kijk in de spiegel….