Uitleg Cd African Footprints

where the sun was meet the moon

the sky has no limit.. Ma At….

Nelspruit South Africa March 2002

Veenendaal The Netherlands March 2002

Allereerst wil ik een korte uitleg geven omtrent het communicatie middel waarmee de Afrikanen de wereld hebben willen waarschuwen, Stamping ofwel het oudste en de meest aangrijpende manier van communicatie met derden of voorvaderen.
Stamping werd afgekeken door de mensen bij de dierenwereld door te waarschuwen bij naderend gevaar en zo kon de mens snel in veiligheid gebracht worden door van de natuur stamping af te kijken ( zie bijvoorbeeld konijnen deze stampen als er gevaar komt..) Stamping kan dus gezien worden als oudste communicatie middel van zowel Mens Flora en Fauna..

Zo konden ook Indianen door middel van een ander communicatiemiddel; Rooksignalen contact maken met derden of voorvaderen waardoor informatie geruisloos kon worden doorgegeven en je goed op de hoogte moest zijn wat deze boodschappen inhielden anders snap je er werkelijk niets van.

Dus bij deze de uitleg van diverse cd,s welke de vooraankondiging hebben mogen doen van de magnetische wisseling in de wacht der moeder aarde ofwel; Welkom op het nieuwe bewustzijnsniveau van de vijfde dimensie de vijfde zon en maanpassage.

Vergeten is dat mensen zoals Bob Marley een overduidelijke boodschap in hun muziek plaatsen om mensen wakker te schudden voor hetgeen komen ging.

African Footprints

Nummer 1

Whe are the Children of Africa, Abantwana be Africa.
( we zijn kinderen van Afrika en zijn terug op plaats van bestemming )
Its hope and its Soul
(Het is hoop en heeft te maken met onze ziel, gevoel zal aangeven wat waarheid is. )
We'll Leave our footprints... For history.
(We zullen onze geboortegronden moeten verlaten willen we overleven. ) ( krachten der aarde zullen zo hevig zijn dat niemand deze kan onderdrukken of in de hand zal kunnen hebben. )
Izinyawo nanini nanini ( footprints forever; we zullen ons altijd moeten verplaatsen de groei der aarde te waarborgen )
Whe are here to stay ( we zijn op plaats aangekomen van nieuwe bestemming, 13 nieuwe heilige plaatsen zijn aangekondigd. )
We look a the dawn and it is a Afrikan dawn
( we zullen klaar staan en wakker zijn als de nieuwe eerste zonnestralen zullen opkomen van de vijfde zon en Maan passage, ( Spirituele kringen de Zesde Zon en Maan)dit moment zal voor iedereen heerlijk aanvoelen omdat de zon na tijd van duisternis weer terug zal keren op aarde )
And whe feel like whe feel cos, we,re African born...
( we voelen aan wat eerlijk is omdat we van Afrikaanse bodem zijn, ( Europa Was Afrika.. )
And whe are proud.. and whe are home ..
( doordat nu de vijfde zon en Maan passage plaatsvindt zal de continentverplaatsing weer op "oude " plaats terugzijn van waar de eerste mensen hebben mogen leven )

( zie uitleg Zon en Maan passage )
Together we can do what is planned...
(samen kunnen we de opdracht uitvoeren die gepland is door het hoogst Goddelijke, het creëren van hemel op aarde..)
Building together the promises lands..
( samen het beloofde land opbouwen die elke religie aan had gegeven als het paradijs op aarde.. ( zie uitleg in uitleg nieuwe heilige coördinaties )
Show the world whe can
( toon aan de wereld dat alles kan en alles mogelijk is MITS men wil.. )
We'll leave our footprints for history.
( we zullen onze geboorteplaatsen moeten verlaten om de history te waarborgen voor de toekomst,.. )
Footprints to last ti,l eternity
voetstappen die achtergelaten zijn door .... ( reïncarnaties zullen de wijsheid hebben omtrent de dingen die komen gaan, geen enkel ander mens zal deze boodschappen begrijpen of kunnen ontvangen.. )
We'll go hand in hand
( we zullen samen hand in hand de nieuwe zon en maan passage verwelkomen en de grote volksverhuizingen in werking gaan zetten )
Whe look at the sky and it,s an African sky
( we kijken naar de horizon en het zal een Afrikaanse horizon zijn herkenbaar aan het licht.. )
Whe look at the sun Above, its "telling" us Why
( de reïncarnatie van de zon kan alleen zeggen waarom dit proces plaatsvindt en hoe en welke plaatsen, alleen hij zal dit proces in goede banen kunnen leiden samen met de maan. )
We're so proud.. and whe are home
( vanuit reïncarnatie vorm gezien zijn we weer thuis op de plaats van bestemming, eindelijk weer "thuis".. )
and whe are proud to call Afrika home
( en we zijn zo trots de Afrikanen weer naar hun thuisland terug te mogen roepen.. Europa.. en Afrika ; Euro Afrika.. )


we are children of Africa..
( wij zijn de kinderen van Afrika
Anbantwana BE- Afrika
we zijn zo trots dat we Afrikanen zijn. )
we are the children..
Anbatwana BE Africa Anbatwana BE Africa

Trots dat we op plaats van bestemming zijn ONS Afrika.

Nummer 2

creation
optilling via frequentie en tilling naar het vijfde bewustzijnsniveau..
Muzikale begeleiding geen tekst..
Doel creëren hemel op aarde door middel van eerste trillingen te plaatsen.

Nummer 3

Genesis
Weerspiegeling van de bijbel, de story zal zich herhalen.
Echter het toelaten van de mensheid zal nu als grote test gegeven worden..

Nummer 4

Man
when the first sun rose, it found us waiting
( als de eerste zonnestraal op zal komen zal het ons zien staan wachten wakker en blij maar vooral bevrijd. )
Long before they came to this hill
Lang voordat de mensen naar deze heuvels zijn gekomen...
( heuvels word Landgoed kwintelooyen mee bedoeld.. zie nadere uitleg heilige drie-eenheid.. )
Our footsteps shaped the landscape farmed the buffalo..
( onze voetstappen hebben het landschap gecreëerd de buffalo,s weer terug te laten keren.. ( "buffalo,s" lopen al op dit landgoed en Nationale park Utrechtse Heuvelrug. )
We rode the wind, we silenced the hurricanes..
( we hebben de wind beschreven... ( boodschap in de wind opgeroepen door midden van gebeden en zijn verhoord..) en kunnen de hurricanes tot stilte wanen.. en kunnen deze aarde weer in rust laten wederkeren.. maar de goden zijn kwaad en dit zal ook merkbaar en voelbaar worden.. er is vloek uitgesproken over met name de Westerse wereld )
Look at us whe have been here before..
( terugkijkend naar alle gezichten zal je zien dat reïncarnaties herkenbaar zijn in alle gezichten,” Hitler” is terug op aarde, “Napoleon”” Herodus” Christus etc..alle reïncarnaties zijn terug op aarde. )
De "personen" zijn allang terug op aarde maar de test van het hoogst en meest Goddelijk plan zal tot volledige uitvoer gebracht worden.. ( mijn naam; Ge DI Christi Re afgeleid; Je ZU DI Christi Latijnse naam Wedergeboorte en dood..., ofwel de Christus bewustzijnskinderen zijn u gegeven..
Twee personen op deze aarde beschikken over de Goddelijke En de duistere kennis der aarde, ZIJ KUNNEN deze wereldbevolking grotendeels redden..door naar hen te luisteren.. )

Nummer 5

Whe have been here before..

( we zijn hier eerder geweest.. dus kunnen de mens begeleiden omdat we weten en kunnen zien wat komen gaat. )
when the first sun rose.. it found us waiting
(als de eerste zon weer op komt zal het ons zien wachten... )
whe shaped the land whe rode the wind
( we hebben het nieuwe heilige land gecreëerd en de wind beschreven.. Een en al; Veenendaal, Garden of Eden ; Ede, Ederveen de connectie ofwel drie-eenheid gecreëerd...
de heilige vallei zal doorkruist worden door een regenboog, : a12 is uitgeroepen tot regenboogroute ( zie uitleg heilige connectie en drie-eenheid.. )
look at us Owe have been here before..
( kijk naar ons en luister naar ons we zijn hier eerder geweest dus kunnen u behoeden.. )
we walked the dessert sands
( we hebben in het zand gelopen van de woestijnen..
Danced in the streets of Egypt
( gedanst in de straten van egypte.. )
we cut the stone that shaped the piramids
( we hebben de steen die de geheimen der piramide heeft gecreerd en prijsgeven veilig opgeborgen.. )
we smiled with them long before .. others came to our shores..
( we hebben hen uitgelachen, die personen die de goden verafschuwd hebben en geen respect voor ons hebben getoond door het openbreken van de heilige graven, zij zullen vervloekt zijn.. )
whe washed our wonds in the Nile, slept in the wings of the scarab.

we hebben onze wonden gewassen in de Nijl, geslapen onder vleugels van de scarabs dodelijke kevers ( The Scarab represented - Self-Generation, Resurrection and Renewal. )
we made love to nefertiti
we hebben liefde getoond aan nefertiti..

Nofretete

we have been here before
we have been here before..( we zijn hier eerder geweest.. )
our eys were stark black stars raging into the night
Onze ogen zullen sterken zwarte sterren zijn inbrekend in elke nacht ( nacht is slechte periode in leven en kan dodelijke kracht weer kaatsen en dodelijk zijn voor mensen die verkeerde macht willen uitoefenen..dit zal NIET langer goedgekeurd worden door boven.. )
long before the snake came to our garden
Lang voordat de slang kwam in onze tuin..
we looked at GOD and whe saw..
( we keken naar God en zagen.. )
our images in HIS eys
Ons image (dna en gelaat.) in zijn ogen..
yes when the first sun rose
( ja wacht maar als de eerste zon weer opkomt.. )
it found us waiting
whe have been here before (4x)
( we zijn hier eerder geweest )

Nummer 6

Pas de trois
Overgangsperdiode naar vijfde bewustzijn
periode van grote onzekerheden chaos en oorlogen, honger en machtswisselingen.

Lion king een van de eerste herkenbare dingen tastbaar voor het vijfde bewustzijn gevoel….

Nummer 7

Kealaboga
dankbetuiging aan God voor het mogen ontvangen van deze Goddelijke kennis
De kennis voor eten drinken en het verwelkomen van de nieuwe eerst grote zon.

Nummer 8

Night has gone, the day's begun, look into the morning sun
de nacht ( slechte periode) is voorbij, de dag ( goede periode) begint, kijk naar de morgenzon..
Bird on high hear is calling you
( mens = vogel op het hogere level " roept" je op...
where you from? where you going to? (2x))
waar kom je vandaan en waar ga Jij heen..
Hear the wind the river flow..
luister naar de wind wat ze vertellen wil totdat de rivieren zullen stijgen... hoog zullen stijgen...
we wil rise and whe wil and whe wil grow..
we zullen groeien in ons bewustzijn en opgetild worden..
bird on high flying free..
Bird= mens die hoger bewust is van hetgeen komen gaat zal "vrij vliegen... "
uvelaphi wena? uyapi?
waar kom je vandaan en waar ga jij heen..?
where re you from? where,re you going to?
waar kom JIJ vandaan en waar ga jij heen..
born of the wind , bird of the sky
geboren in de wind, vogel in de lucht..
carry our hopes and dreams as you fly
inyoni yaphezulu, ifana nemesebe yelanga
uyapi? ( wena ) uvelaphi ( Wena )
Ufana nemisebe yelanga, ufana Nemisebe yelanga..( afrikaanse oproep.. bereid je voor.. )
See the mist feel the rain, feel the sun come back again

zie de mist voel de regen, totdat de zon terug zal keren ( aankondiging wedergeboorte aarde, mist regen en zwaar onweer zullen voorbodes zijn..
learn to life what it is to be
leer te leven zoals leven bedoeld is..
like the bird .... fly to free
zoals de vogel die vliegt volledig vrij..
where,re you from? where you go to..?
waar kom je vandaan waar ga je heen..?
Born of the wind, bird of the sky
geboren in de wind "vogel" van de lucht.. ( adelaar of condor.. )
carry our hopes and dreams as you fly
inyoni yaphezulu,inyoni yaphezulu, ifana nemesebe yelanga
uyapi? ( wena ) uvelaphi ( Wena )
Ufana nemisebe yelanga, ufana Nemisebe yelanga..( afrikaanse oproep.. bereid je voor..)
inyoni yaphezulu, ifana nemesebe yelanga
uyapi? ( wena ) uvelaphi ( Wena )
Ufana nemisebe yelanga, ufana Nemisebe yelanga..( afrikaanse oproep.. bereid je voor..) ( 3x oproep is vanuit het Goddelijke gezien de eerlijke boodschap, drie keer roepen is waarheid.. )

Nummer 9

Sophia town dance...

Geniet van de kennis en voeg hen samen…

Nummer 10

life into the last lane
leef in de laatste fases ..
can sometimes be so tough
kan soms erg hard en wispelturig zijn..
take a “trip” ON the carrousel OF life
pak die kans op de carrousel van het leven ( carrousel is circle of life.., de keuze te willen geloven wat komen gaat is aan een ieder voor zich.. )
but aware you don,t fall off..
maar KIJK uit dat je er niet meer vanaf valt..

we can see what is coming!!!!

if the goings smooth or rough
als het gevaar dichtbij je komt of tastbaar is door ziekte..
take a chance on the carrousel of life
PAK DIE KANS op het carrousel des levens ( circle of life.. )
but take care you don, t fall off..
Kijk uit dat je er niet vanaf valt...
it is the end of the week and the “work is done”
het is het einde van de week en het "werk" is gedaan..alle musicals wereldwijd zijn klaar en afgekondigd.. stamping is volbracht...
lets jive, lets jive
it,s saterday night and we,ll have fun
het is zaterdagavond ( einde week... en we zullen genieten.. )
lets jive, lets jive...
no matter what troubles we,ve been through

het maakt niet uit wat we gedaan hebben in het verleden of waar we doorheen zijn gegaan...
dit wil geen vrijwaarding geven voor het hiernamaals, de personen in kwestie zullen zeker bestraft worden.

lets jive, lets jive..
geniet geniet en dans
chorus...
brothers and sisters, cousins to
broers en zusters ook nichtjes het is tijd..
lets jive , lets jive
geniet geniet en dans
we must do what whe must do..
we zullen moeten doen wat we moesten doen..
lets jive, lets jive
dance to the beat of kwela bands
lets jive lets jive..
geniet geniet en dans
stamp your feet and clap your hands
dans en klap in je handen..
lets jive , lets jive..
geniet, geniet en dans..

Nummer 11

Prisson song
deze song zal alle gevangen vrij waarden voor het hiernamaals..
vrijheid is aanstaande..

Nummer 13

what it is to be a woman
ik weet wat het is om een vrouw te zijn..
at best seconds best.. this much is thrue
wat je ook denken wilt dit is de waarheid
but cant tell you
maar ik mocht je dit niet vertellen omdat alles volgens Goddelijk plan was vastgesteld en ook ik dit niet mocht vertellen
cose you dont know, you dont know..
maar ook omdat je het niet KON weten je zou niet en wilde niet weten toen..
but i do i am the same like you
maar IK WEET dat jij dezelfde bent als ik
i know what it is to be a woman.
ik weet wat het is om een vrouw te zijn
our lives are worlds apart this is the why
onze levens moesten appart zijn om te leren zien..
i'd like to tell you.
ik zou je het zo graag verteld willen hebben..
to reach me to touch me to know me..
om mij te leren te zien en te ervaren om me te leren kennen op zijn minst..
i can try you are the same as i..
ik kan het op zijn minst proberen diezelfde te worden als jou
you.. me..

jij en ik ( RE en Ro )
we're born so differntly
we zij zo verschillend geboren in tegenstelingen ofwel reflectie
but the hand that rocks the cradle
maar de hand van creatie zal ons samenvoegen
is the hand that steers the way
het zal de gand van creatie zijn die de weg wijst
we here mothers of the nations.. and with birht whe share creation
we zijn moeder van onze nations
you and me you me..
jij en ik ( Ro en Re)
in our loves and in our lives
in onze liefde en in onze levens
in our anger and our pain
you and me where yust the same
wher,e worlds appart yet we,re both woman
we leven beiden in verschillende werelden. maar heb hoop straks zullen we beiden een vrouw zijn ( Goddelijk )
a lover companion friend or wife..
maakt niet uit welke levensvorm we ook aannamen..
but whatever we are
maakt niet uit wat we zijn
we live by, where bound by
we leven samen, en genieten samen en binden samen
a force and that force is life
met maar een doel ; leven.. is leven
whe know what it is to be a woman
we weten wat het is om een vrouw te zijn deze ervaring moesten we ervaren in dit leven
though were of two worlds this is why
daarom werden we in twee werelden opnieuw gereïncarneerd.. daarom Ro…..
we.do like to tell you
We wilden je dit toen zo graag vertellen maar het mocht niet, ;-( het mocht niet, ik moest je laten gaan hoeveel ik ook van je hield..
to reach us to touch us to know us..
om mij die levensles te leren en te laten ervaren om later te weten..
you can try you,re the same as i.
ook jij kan proberen diezelfde te zijn als mij
you me you me were yust the same..
ik BEN jou en jij BENT mij samen zijn we een alziend oog van deze aarde..

Nummer 14

Footprints

across the sands of time
footprints

be they yours or mine out of the past into the future
zijn ze van jou of van mij uit het verleden of uit de toekomst de tijd zal keren..
define our destiny OUR future..
antwoorden zullen ons gegeven worden als onze dna samenkomt in het kijken van elkaars ogen...
define our destiny OUR history.
Zoekend naar onze bestemming het moest zo zijn anders leerden we onze bestemming niet te ontdekken..
footprints

Intriguing and sublime footprints
uitmuntende kracht voetstappen na te laten voor de volgende generaties..
with a steady stridge
met een overduidelijke regelmaat en levensdoel...
when where they made
waar zijn ze gemaakt..?
who was it made them?
wie heeft hem gemaakt?...
a mystery what wil be wil be..
een mysterie wat zal gebeuren MITS me de twee alziende ogen samenbrengt en de antwoorden van God om te overleven zal verstaan begrijpen maar vooral zullen uitvoeren..
footprints ( voetstappen ; iets nalaten voor de volgende generaties.. )
yours and mine footprints.. made with pride
you en het mijne.. voetstappen.. gemaakt met grote trots..
but leaving in the end, only my friend our footprints made with pride
maar zullen het einde naderen, alleen mijn vriend ( Robert James Arnot het andere alziend oog.. )
But leaving the endkan dit tot stoppen wanen..
we zullen het einde naderen van deze wereld als er niet word samengevoegd in kennis en wetenschap
only my friend our footprint in time..
alleen mijn vriend zal de voetstappen van het leven kunnen laten herintreden..
de laatste songs zijn herhalingen van de geschiedenis en zullen krachtig worden mits men de twee alziende ogen weer samenbrengt.
Groots zal de kracht der natuur zijn die ernstig onderschat werd, des te groter zal de drang zijn alle Goden te aanbidden in de vorm van oneindige liefde en wetenschap dit door te mogen geven aan de volgende generaties.

dit was slechts een vertaling van 1 cd Footprints, ik hoop dat u begrijpt dat dit enorm veel werk is te vertalen en ook vooral om te zetten zoals ze bedoeld waren, boodschappen zitten in het diepste geheim verwerkt in onder cd,s van lion king en stamping.
Stamping en rooksignalen is het oudste communicatie middel van onze aarde, bij het juist weten te gebruiken van deze kennis kan een gehele wereldbevolking “opgetild” worden naar een vijfde dimensie..

WHE CAN SEE WHAT IS COMING

Door de aardbevingen erg goed bij te houden en vooral in kaart te brengen zijn breuklijnen zichtbaar geworden die door Seismologen niet serieus zijn genomen. Grote opdelingen van ALLE continenten zullen volgen. Steden Als Rome en dergelijke andere grote steden zullen volledig verdwijnen.
Het water is gelezen, de wind beschreven vuur betoverd, aarde begrepen zodat de vijf elementen der aarde zich samen met lucht en Al chemie zich op kunnen gaan maken voor algehele groei der kosmos.
De volledige zuidelijke zijde van Europa alleen al zal volledig verdwijnen en onder de Afrika kap klappen.

Footprints zal letterlijk en figuurlijk toegepast worden op het Europees continent.
Het continent Europa zal in tientallen Eilanden groepen opgedeeld gaan worden.

The NEW CONTINENT EUROAFRICA

Stamping musicals tja… je moest eens weten ;-))) whe can see what is coming wil zeggen: Door te kijken naar de ware wetenschap hier op aarde kan berekend worden welk gebieden wat staat te gebeuren waardoor mensen op de juiste tijd naar de juiste plaats gebracht moeten worden.

Alleen al het energieveld waarvan eb en vloed deel van uit maken geeft al een volledige nieuwe verschuiving weer van wat komen zal. Zie afbeelding:

South Africa.

2002

Where the sun was meet the moon, the sky has no limit…

March 2002
Nelspruit South Africa, Veenendaal the Netherlands

Ook als u alert bent op dit soort boodschappen mail het ons en u zult zien dat door samenvoeging van deze kennis een ware uitgebreide bron van kennis zal ontstaan. want wie zoekt zal vinden maar vooral zal ook mogen delen.

“Kijk in de spiegel….”
Nederland Zuid Afrika…
Elkaars reflectie…

Water weet het antwoord in samenhang met vuur…

Ying Yang

vriendelijke groet

Ge DI Christi Re

Een van uw alziende ogen…

Scarabs

What goes around wil comes around…
Sobona Sikelela Afrika Anbatwana Be African..

“A message you never wil forget….”